Maymun Çiçeği ve DSÖ PHEIC Kararı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ / WHO) 23 Temmuz 2022′ de,

Maymun çiçeği için PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) kararı ilan etti.

Bu yazıda PHEIC kararı gerekçesi ve maymun çiçeği hakkındaki güncel bilimsel verileri bulabilirsiniz.

PHEIC

PHEIC Nedir?

PHEIC, İngilizce bir terim olan Public Health Emergency of International Concern’ in baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Meali ise Uluslararası Öneme Sahip Bir Halk Sağlığı Acil Durumu…

DSÖ tarafından PHEIC: 

 • Ciddi, ani, olağandışı veya beklenmedik şekilde ortaya çıkan bir hastalığın uluslararası yayılım yoluyla diğer devletler için de bir halk sağlığı riski oluşturduğu
 • Etkilenen devletin ulusal sınırlarının ötesinde de bir halk sağlığı tehditi taşıyan
 • Potansiyel olarak koordineli uluslararası müdahale gerektiren
 • Acil uluslararası eylem gerektirebilecek bir durum ortaya çıktığında bu karar alınır.

Yukarıdaki açıklamadan anlaşılacağı üzere,

PHEIC maymun çiçeğine özgü bir durum değildir!!!

İlki 2009 yılında domuz gribi (H1N1) için olmak üzere bugüne kadar toplam yedi PHEIC beyanı mevcuttur.

Bunlar sırasıyla:

 • 2009 H1N1 (domuz gribi)
 • 2014 çocuk felci
 • 2013-2016 Batı Afrika’da Ebola
 • 2015-16 Zika virüsü
 • 2018-20 Kivu Ebola
 • Devam eden COVİD-19 pandemisi
 • Devam eden 2022 maymun çiçeği
PHEIC - maymun çiçeği - çiçek hastalığı

PHEIC bildirimleri her üç ayda bir gözden geçirilmek üzere geçici olarak yayınlanır,

Gerektiğinde revize edilir.

Şu an itibariyle yukarıdaki tabloda yapılan bildirimlerden halen PHEIC altında olanlar ise çocuk felçi, COVİD-19 ve maymun çiçeğidir.

Bu esnada PHEIC, bulaşıcı hastalıklarla da sınırlı değildir.

Kimyasal veya radyoaktif maddeye maruz kalmanın neden olduğu acil bir durumu da kapsayabilir.

Yani,

PHEIC’ i bir nevi alarm sistemi ya da harekete geçirici erken mesaj olarak değerlendirmek gerekir…

Maymun çiçeği için PHEIC bildiri tarihinde, yani 23.07.2022′ de 75 ülkeden raporlanan 17.186 maymun çiçeği vakası,

Ve,

72 tanesi Afrika’ dan olmak üzere toplam 77 ölüm bildirildi.

Aslında komisyon 23 Haziran tarihinde de bir araya gelir,

Ancak,

O tarihte 42 ülkede 2.100 vaka bildirilmiş olduğu için PHEIC kriterleri karşılanmamıştı.

İşte bu konuda önemli olan nokta, hastalığın görülme trendindeki artıştır.

Aksi takdirde global ölçekte anlık vaka sayısına bakmak yanıltıcı olur!!!

Aslında Haziran sonunda 2 bin civarında olan vaka sayısının, Temmuz sonunda 17 binin üzerine çıkmış olması maymun çiçeği için PHEIC kararını aldırtmıştır.

PHEIC Kararına Neden Olan Maymun Çiçeği Nasıl Bir Hastalıktır?

Maymun çiçeği (İngilizce tanımıyla MonkeyPox) gündemimize son zamanlarda girmiş olsa da,

Aslında bilim dünyasının çok uzun yıllardır bildiği bir enfeksiyondur.

Maymun çiçeği virüsü 1958 yılında ilk olarak maymunlarda gösterildiği için bu ismi almıştır,

Ancak,

Günümüzde bulaş yolu maymunlardan ziyade kemirgenlerdir.

İnsandan insana yayılmanın ise çok daha nadir olarak gerçekleştiği bildiriliyor;

En azından şimdiye kadar bu şekilde olduğunu sanıyorduk…

Başlangıçta maymun çiçeğinin sadece hayvanlarda enfeksiyon etkeni olduğu sanılırken, 1970’ de ilk defa bir insanda da hastalık tablosu yapabileceği anlaşılır.

çiçek hastalığı - maymun çiçeği - PHEIC

Maymun Çiçeği Neden Gündem Oldu?

Daha önce de belirttiğim gibi maymun çiçeği yeni ortaya çıkan bir hastalık etkeni değil,

Batı ve Orta Afrika’ da yılda birkaç bin vaka kayıtlara geçiyor.

Bölgede sağlık hizmetlerine erişimdeki sıkıntılar ve kısıtlılıklar da dikkate alındığında gerçek rakam muhtemelen bunun biraz daha üstünde olsa gerek…

Şu ana kadar Afrika dışında tespit edilen çok sınırlı sayıdaki vakalarda ya Afrika seyahati ya da bölgeden getirilen evcil hayvanlarla temas hikayesi mevcuttu.

çiçek hastalığı - maymun çiçeği - PHEIC
Maymun çiçeği lezyonu ile temas sonucu çocuktan anneye bulaşan hastalık

Henüz SARS-CoV-2 pandemisini atlatamamışken alışılmadık bir enfeksiyon ajanı olan maymun çiçeğinin dünyanın farklı bölgelerinden ardı sıra bildirilmesi, doğal olarak endişeleri tetikleyen bir unsur oldu.

Tespit edilen tüm vakaların %65 ’i İngiltere, Portekiz, İspanya ve Kanada’ dan…

Şu an için vaka sayıları yüzlü rakamlarla ifade ediliyor, kaygılanmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil;

Ancak…

Asıl önemli nokta son zamanlarda tespit edilen maymun çiçeği vakalarının, 1970’den bu yana Afrika dışında tanı alan tüm vakaların toplam sayısını misliyle aşmış olması!!!

Bu durum da henüz bir paniğe yol açmasa da, bilim insanlarını alarm durumuna geçirdi haliyle…

Maymun Çiçeği ve Çiçek Hastalığı

İsim benzerliğinden dolayı çiçek, su çiçeği ve maymun çiçeği hastalıklarını birbirleriyle karıştırmamak gerekiyor.

Her ne kadar aynı aile ağacına mensup “kuzenler” olsalar da;

Farklı virüslerle ortaya çıkan, farklı enfeksiyon tabloları oluşturduklarını akıldan çıkarmamak gerekiyor.

Şu an görmüyoruz, ancak çiçek hastalığı 15 – 18. yüzyıllar arasında insanlığın üstüne kabus gibi çöken bir karabasan gibiydi…

çiçek hastalığı - maymun çiçeği - PHEIC

Elimizde net bir sayı yok,

Ancak,

14 – 18. yüzyıllar arasında 300 ila 500 milyon insanın ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Düşünün sadece 18. yüzyılda her yıl 400.000 kişinin ölümüne neden oluyordu.

Hastalanan erişkinlerde ölüm oranı %30, çocuklarda ise %80 civarındaydı…

Kurtulanlar gözlerini kaybedip kör oluyor, şanslı iseler ciltlerinde ömürboyu taşıyacakları derin izlerle paçayı yırtıyorlardı.

Örneğin 1618’ de yirmi milyon olan İnka nüfusu çiçek hastalığı nedeni ile 1.6 milyona düşmüştü…

çiçek hastalığı - çiçek aşısı

Çiçek  dünya çapında yaygın olarak uygulanmış aşılama programları sayesinde yok edilmiş,

Daha doğru bir ifade ile eradike edilen bir hastalıktır.

Eğer henüz okumadıysanız Çiçek Aşısı : Avrupa’nın Osmanlı’dan Öğrendiği Yöntem başlıklı yazıyı incelemenizi öneririm,

Zira sizi şaşırtacak çok fazla şey bulacağınızdan eminim….

Artık modern dünyada çiçek hastalığı yok;

Şükürler olsun ki kuzenleri de onun kadar agresif değil…

Maymun Çiçeği ve Su Çiçeği

Su çiçeğinde ise farklı tipte döküntüler aynı anda vardır.

Maymun çiçeği enfeksiyonunda cilt döküntüleri vücudun birçok yerinde, hatta el ayası ve ayak tabanı gibi tipik olmayan bölgelerde ortaya çıkarken,

Su çiçeği hastalığındaki lezyonlar daha yüzeyseldir ve genellikle gövde, nadiren de yüz kısmında mevcuttur.

Ancak,

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ nden bir klinik çalışmada maymun çiçeği ve su çiçeğinin aynı anda enfeksiyon oluşturması durumunun,

Yani,

Ko-enfeksiyonun çok da nadir bir durum değil…

2009- 2014 tarihleri arasında maymun çiçeği enfeksiyonundan şüphelenilen 1.107 vakanın %12′ sinde ko-enfeksiyon vardı.

Aşağıdaki resimde en soldaki “a” ile işaretlenen vaka ko-enfeksiyon, ortadaki “b” tek başına maymun çiçeği, “c” ise izole su çiçeği olarak tanı almış.

Resimler farklı hastalara ait olduğu için sanki maymun çiçeği daha ağır seyrediyor gibi bir algı olmasın;

Tüm diğer örneklerde de olduğu gibi ko-enfeksiyon daha şiddetli bir klinik tablo ortaya çıkartıyor.

çiçek hastalığı - maymun çiçeği ve su çiçeği

Maymun Çiçeği ve COVİD-19

SARS-CoV-2 aerosol adını verdiğimiz, havada asılı kalan küçük damlacıklar yoluyla bulaşabilmektedir.

Maymun çiçeğinin ise öksürük – hapşırık- tıksırık vb şekilde etrafa yayılan tükürük gibi vücut sıvılarına maruziyet ile yayılıyor;

Bu nedenle yakın temas COVİD-19’ da olduğundan daha önemliymiş gibi…

Her iki virüs de grip benzeri semptomlara neden olabiliyor;

Ancak,

Maymun çiçeği seyrinde karakteristik olarak büyümüş lenf bezleri ile yüzde, gövdede, ellerde ve ayaklarda içi iltihaplı sıvı dolu kesecikler vardır.

Güzel haber şu ki,

Hastaların çok büyük bir kısmı spesifik bir tedavi ihtiyacı olmaksızın, semptomlara yönelik reçete edilen ilaçlarla bir kaç hafta içerisinde toparlanıyor.

maymun çiçeği

Maymun Çiçeği Bulaşı ve Yayılma

Bu enfeksiyonda klasik bulgular olan ateş, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluk ile beraber karakteristik içi iltihaplı sıvı dolu kesecikler ortaya çıkar.

Bulaştırıcılık bu lezyonlar belirdikten sonra başlamış olur.

Her enfeksiyon hastalığında olduğu gibi bu virüsün de bir kuluçka dönemi var; yani etken vücudumuza girdikten sonra hastalık tablosu oluşana kadar geçen süre…

Maymun çiçeği kuluçka süresinin 5 – 21 gün arasında değiştiği bildiriliyor;

Ve bir diğer güzel haber ise birçok enfeksiyonun, örneğin COVİD-19’ un aksine maymun çiçeği enfeksiyonu kuluçka döneminde bulaştırıcılık olmaması…

Maymun çiçeğinin bulaşma kişi enfekte bir hayvanla (özellikle kemirgenler), insanla veya virüsle kontamine olmuş malzemelerle yakın temasta bulunduğunda gerçekleşir.

maymun çiçeği yaşam döngüsü

Virüs vücuda yapısal bütünlüğü bozulmuş hasarlı cilt bölgesi, solunum yolu veya mukoz zarlar (gözler, burun veya ağız) yoluyla girer.

İnsandan insana direkt yayılma nadirdir;

İngiltere Sağlık Bakanlığı web sitesinde maymun çiçeğini bulaşının ancak şu yollarla gerçekleşebileceği bilgisi yer almaktadır:

 • Enfekte bir kişi ile ortak olarak kullanılan giysiler ve hijyen malzemeleri (havlu, çarşaf, yatak örtüsü vs) ile temas
 • Maymun çiçeği cilt lezyonları ile doğrudan temas
 • Maymun çiçeği döküntüsü olan bir kişinin öksürmesi ve hapşırmasına maruz kalmak
maymun çiçeği

Maymun Çiçeği İle İlgili İlginç Bir Patern

Cinsel ilişki şu ana kadar tespit edilmiş bulaş yolları arasında yer almıyordu;

Bununla birlikte Nature‘ da yer alan bir makalede tespit edilen yeni vakaların neredeyse tamamının 20-50 yaş arası gay, biseksüel ya da trans bireylerde olduğu bilgisi yer alıyor!!!

Lakin,

Maymun çiçeğini bir “eşcinsel hastalığı” gibi sınıflandırmak çok hatalı bir yaklaşım olur.

Bu durumun ilişki nedeniyle mi,

Yoksa,

Uzun süreli yakın temasın sonucu olarak mı olduğu sorusunun cevabı şu an için mevcut değil;

Ancak,

Şu ana kadar maymun çiçeğinin cinsel temasla bulaşı gösterilememiştir…

Belki HIV pozitiflik durumları ve buna bağlı bağışıklık sistemlerinin zayıflamış olmaları,

Ya da,

HIV için antiretroviral tedavi alıp almamaları,

Hatta,

Bu kişilerin bedenlerine ve sağlık bakımlarına gösterdikleri özen ile ilişkili olabilir.

Bilim tahminlerle, varsayımlarla hükme varmaz;

Bu nedenle tespit edilen patern, bilim insanlarının şu an odaklandıkları ve cevabını aradığı konular listesinin başlarında yer alıyor.

maymun çiçeği

Maymun Çiçeği Klinik Seyri

Maymun çiçeği enfeksiyonu genellikle kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır,

Ve,

Çoğu insan birkaç hafta içerisinde semptomatik tedavi ile iyileşir.

Virüsün ilk belirtileri ateş, titreme, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı, kas ağrısı, halsizlik ve yorgunluk hissi…

Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla da avuç içleri ve ayak tabanlarına yayılan döküntüler gelişebiliyor.

Döküntüler oldukça kaşıntılı ve iz bırakabiliyor;

Unutulmaması gereken nokta,

Bu lezyonlara temas ile hastalığın kişiden kişiye bulaşabileceği…

maymun çiçeği lezyonları

Su çiçeğinde ise farklı tipte ve yaşta döküntüler aynı anda görülür.

Çiçek hastalığındaki kabarcıklar ve cilt döküntüleri vücudun birçok yerinde ortaya çıkarken, su çiçeği hastalığında çıkan kabarcıklar çiçeğe göre daha yüzeyseldir ve genellikle gövde kısmında görülür.

Mayun çiçeği hastalığının iki tipi tanımlanmış:

 • Hala Afrika’da sınırlı olan Kongo Tipi, ki bu formda hastalık daha ağır seyrediyor; yayınlarda bu tür ile enfekte olan bireylerde ölüm oranı %10 olarak geçiyor
 • Son günlerde dünyanın değişik bölgelerinde saptanan ve giderek de yayılmaya başlayan Batı Afrika Tipi; bu tabloda ise %1 ölüm riski bildirilmiş

Bununla birlikte, bazı kişilerde ciddi hastalık tablosu da ortaya çıkabilir; ensefalit ve miyokardit gibi komplikasyonlar da gözlenebiliyor.

maymun çiçeği

Maymun çiçeği, klasik çiçek enfeksiyonu kadar bulaşıcı değil;

Örneğin,

ABD’ de maymun çiçeği virüsüne maruz kalmış 57 sağlık çalışanı arasında hastalanan olmamış,

Ancak,

Çoğunun geçmişte çiçek aşısı olan kişiler olduğunu belirtmek gerekiyor…

Asemptomatik olarak yayılabilen SARS-CoV-2’nin aksine, maymun çiçeği özellikle neden olduğu spesifik cilt lezyonları nedeniyle gözden kaçma veya tanı almama ihtimali düşük bir enfeksiyon olarak karşımıza çıkıyor…

Çiçek Aşısı ve Maymun Çiçeğinden Koruma

Çiçek aşısı sayesinde insanlık tarihinin en büyük enfeksiyonlarından birisinin kökü kurutuldu.

Bu canlı bir aşıdır,

Ancak içeriğinde hastalık etkeni olan virola virüs yoktur.

Dünyada kullanılmış 3. kuşak çiçek aşısı Türkiye’ de Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından aynı aileye mensup Vaccinia virüsten bir seri pasajla elde edilmiş olan “Modified Vaccinia Virus Ankara” dır.

Çiçek Aşısı Uygulaması

Ülkemizde çiçek hastalığı en son 1957 yılında görüldü,

Dünyada ise son vaka 1977’ de Somali’de tespit edildi…

Ve,

1980 yılı itibarıyla toplum tabanlı çiçek aşılama programı dünya genelinde sonlandırılmıştır.

Lakin,

1983’ e kadar ABD ve diğer bir kaç ülkede yalnızca sağlık çalışanlarına uygulanmıştır.

Ancak,

Rutin aşılama ABD ordusu için devam ettirildi,

Hatta,

Körfez Savaşına katılan Amerikan askerlerine de çiçek aşısı uygulandığını biliyoruz.

Söylenene göre bu tarihten sonra askeri personelin aşılanması da durdurulmuştu;

Lakin,

Irak savaşı nedeniyle ABD ordusunda aşılama tekrar başlamıştır.

Çiçek Aşısı Nasıl Temin Edilir?

Hastalığın yok edilmesini takiben, çiçeğe neden olan variola virus Dünya Sağlık Örgütü’ nün kontrolünde sadece bir kaç laboratuvarda saklanmaktadır.

Klasik çiçek aşısı, Amerika da dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde satılmamaktadır.

ABD’ de, laboratuar çalışanları gibi çok riskli gruba dair sivil personel aşılamları ise yalnızca CDC tarafından yapılmaktadır.

Avrupa ve Kuzey Amerika’da aslında çiçek ve maymun çiçeği hastalığına karşı koruma sağlayan iki aşı mevcuttur.

Emergent BioSolutions tarafından üretilen aşı, çiçek eradikasyon kampanyası sırasında kullanılan aşıya benzer yapıdadır. Bu nedenle bağışıklık sistemi zayıf/baskılanmış kişilerde ciddi hastalıklara ve hatta ölüme neden olabilmektedir.

Bir diğer aşı ise Bavyera Nordic tarafından daha az yan etkiye neden olacak şekilde özel olarak tasarlanmış, non-replicating aşı formudur. Bu ürün aslında maymun çiçeği için onay almış tek aşıdır.

Çiçek aşısı çok ciddi, hatta ölümcül olabilecek yan etkilere neden olabildiği için, hastalığın aktif olmadığı bir ortamda potansiyel korunma için rutin aşılama yapmak, özellikle de çocuklara uygulamak mantıklı değildir.

Maymun Çiçeği İçin Çiçek Aşısı Peki Neden Gündeme Geldi?

Konu çiçek aşısının pratik olarak ömür boyu koruyuculuk sağlaması,

Ve,

Canlı çiçek aşısının maymun çiçeğine karşı çapraz bağışıklık oluşturmasından dolayı sıkça tartışılır oldu.

Yapılan izlem çalışmalarında,

Aşılamadan 75 yıl sonra bile oluşmuş güçlü antikor yanıtının sabit kaldığı gösterilmiştir.

Daha fazla yan etkilere neden olabilme ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde kullanılamama gibi kısıtları olsa da, işte bu durum canlı aşıların üstün tarafı olarak karşımıza çıkıyor!!!

Ek olarak,

Çiçek aşısı oluşturduğu çapraz bağışıklık nedeniyle maymun çiçeğine karşı yaklaşık %85 oranına koruma sağlıyor!!!

maymun çiçeği

Bir çok enfeksiyondan korunmak için aşının potansiyel temastan belli bir süre önce uygulanması gerekir.

Çiçek aşısı ise tıpkı kuduz ve tetanusda olduğu gibi öncesinde ya da temastan sonra uygulanabilmektedir.

Çiçek aşısı, virüsün bulaşını takiben ilk dört gün içinde yapılırsa koruyucu etki sağlar.

Aşılanmış kişilerde hastalık tablosu hafif geçer ve bulaştırıcılık daha düşük oranda olur.

Maymun çiçeği tedavisi için tecovirimat, brincidofovir ve cidofovir etken maddeli ilaçlar onaylanmıştır,

Ancak,

Etkililikleri konusunda tartışmalı veriler mevcuttur.

Bu esnada sosyal medyada dolaşırken, BCG (verem) aşısının izi ile çiçek aşısından sonra oluşan izin karıştırıldığına şahit oldum.

En temel ayrım BCG skarları yüzeyden kabarık iken;

Çiçek aşısında daha basık ve sanki yüzeyi cilalı gibi görünmektedir.

Sonuç…

Maymun çiçeği dikkat çekici, önemsenmesi ve tedbirlerin ihmal edilmemesi gereken bir enfeksiyondur.

Ancak,

Şu aşamada endişelenmeyi gerektirecek bir sinyal artışı yoktur..

Uzunca  bir pandemi sürecinden geçtik;

Salgını kontrol altına almak için de bu tedbirlere mecburduk…

Öte yandan bu kapanma sürecinin fırsatçı ve alışılmadık patojenler lehine bir ekosistem oluşturduğu gerçeğini de akılda tutmak gerekiyor.

Bugün maymun çiçeği,

Yarın belki sığır vebası,

Bazı bölgelerde açıklanamayan Hepatit vaka sayılarında sıradışı artış,

Bir kısım yerlerde ise ishal ile prezente olan alışılmadık diğer enfeksiyonlar…

Şu aşamada panik yaşamaya ya da yaşatmaya gerek olmayan bir durumdur.

Böyle dönemlerde tıpkı fırsatçı enfeksiyonlar gibi fırsatçı şarlatanlar, adlarından bahsettirebilmek adına ekran budalası olmaya gönüllü dolandırıcılar peydah olacaktır.

Bizlere düşen ise ömürleri ilime – bilime adanmış kişilerin öneri ve tavsiyelerini izlemektir!!!


Güncel Paylaşımlar, Farklı Yorumlar

Yolculuğumda benimle yarenlik etmek ve yeni paylaşımlarımdan haberdar olmak isterseniz takip edebilirsiniz…

Sadece yeni yayınlanan yazılar hakkında bilgilendirme maili alacaksınız!!!

Diğer 7.422 aboneye katılın

Aşağıdaki yazılar da ilginizi çekebilir:

WHO – Monkeypox

UK.GOV – Monkeypox

Why scientists are on alert: Monkeypox goes global

Monkeypox outbreak questions intensify as cases soar

Modified Vaccinia Virus Ankara: History, Value in Basic Research, and Current Perspectives for Vaccine Development

Emergent BioSolutions Smallpox Vaccine

Bavarian Nordic Smallpox Vaccine

A Tale of Two Viruses: Coinfections of Monkeypox and Varicella Zoster Virus in the Democratic Republic of Congo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bağlantıyı kopyala