Gıda Takviyeleri COVİD-19 ‘dan Korunmak İçin Ne Kadar Etkilidir?

Genel anlamda gıda takviyeleri ve supplementlere sıcak bakan bir hekim olmama rağmen, salgının başından beri coronavirüs enfeksiyonu için yüksek doz C Vitamini ve Çinko takviyesi alanlara bunun rasyonel bir sebebi ve böylesi bir önlemi destekleyecek bir veri olmadığını söyleyerek krizden fırsat yaratmak isteyenlerin tuzağına düşmemelerini tavsiye ediyordum…

GIDA TAKVİYELERİ COVİD-19′ DAN KORUNMAK İÇİN NE KADAR ETKİLİDİR?

Peki yüksek doz çinko, Vit C  ve/veya ikisinin kombinasyonu SARS-CoV-2semptomlarının süresini gerçekten kısaltır mı?

Cevap tıp camiasının en saygın dergilerinden birisi olan JAMA ‘ dan geldi…

Ayaktan tedavi gören SARS-CoV-2 enfeksiyonu olan 214 hastayı içeren randomize klinik çalışmada, 4 grup arasında semptomların süresinde anlamlı bir fark olmadığı gösterildi…

Bu bulgular çinko, askorbik asit veya her ikisi ile tedavinin SARS-CoV-2 semptomlarını etkilemediğini göstermektedir…

SARS-CoV-2 enfeksiyonu teşhisi konulan ve ayaktan tedavi hastalarının, yüksek doz çinko glukonat, askorbik asit veya 2 takviyenin kombinasyonu semptomların süresini azaltmamaktadır….

Çalışmanın künyesi:


JAMA Netw Open. 2021;4(2):e210369.

doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.0369

1 Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir