Egzersiz COVİD-19 Üzerine Etkili Mi?

British Journal of Sports Medicine’ da yayınlanan bir çalışmada fiziksel hareket eksikliğinin COVİD-19 ağır hastalık tablosuyla ilişkili olduğu belirtildi…

Hareketsiz, sınırlı aktivite yapan ve kılavuzlarda önerildiği şekilde aktivite sürdüren 48.440 COVİD-19 hastasının hastaneye yatış oranları, yoğun bakım ünitesine gidişleri ve ölüm oranları karşılaştırılmış…

Çalışmada kullanılan tanımların açıklaması ise şu şekilde:

  • Hareketsizlik: Haftada 10 dakikadan az aktivite
  • Sınırlı aktivite: Haftada 11 – 149 dakika aktivite
  • Kılavuzlarda önerilen: Haftada 150 dakikadan fazla aktivite
Egzersiz COVİD-19

Daha önceki yayınlarda zaten:

Bu çalışmaya özgü sonuç:

Hareketsizliğin COVID-19’a bağlı hastaneye yatış, yoğun bakımda izlem ihtiyacı ve ölüm riskini istatistiksel olarak artırdığı tespit edilmiştir !!!

Aslında şaşırtıcı ya da beklenmedik bir çıkarım değil, olumlu bir etkisi olacağını tahmin etmek hiç de zor değil elbette;

Lakin bilim kanaatlerle değil de kanıtlarla konuştuğu için COVİD-19 ve aktivite ilişkisini gösteren bir çalışma da uluslararası saygınlığı olan hakemli bir dergide yayınlanmış oldu…

Özetle bu çalışmadan çıkartabileceğimiz satırbaşları nelerdir diye soracak olursanız:

• Pandemiden önceki 2 yıl boyunca aktif bir yaşam tarzı olmayan COVİD-19 hastalarında yoğun bakım ve ölüm oranları daha yüksek bulunmuştur

• İleri yaş ve organ nakli öyküsü dışında, fiziksel hareketsizlik şiddetli hastalık için en güçlü risk faktörü olarak belirlenmiştir

• Haftalık 150 dakikadan fazla aktivite çok ciddi pozitif faydalar göstermekle birlikte hareketsizliğe kıyasla ancak bazı fiziksel aktviteleri gerçekleştirenlerde bile kıyasla azalmış bir hastalık riski tespit edilmiştir

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) COVİD-19 risk faktörleri olarak:

• İleri yaş

• Erkek cinsiyet

• Altta yatan komorbiditeler (örneğin diyabet, obezite, kardiyovasküler hastalık vb) belirlenmiştir.

Belki bu veriler ışığında hareketsizlik de risk faktörleri arasına eklenecek,

Ve,

Pandemi kontrol önerileri arasında tüm nüfus grupları için düzenli fiziksel aktivite yer alacaktır !!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir